Nhảy đến nội dung
x

Chương trình tiếng Anh

Sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng sẽ được học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh với các cấp độ phù hợp với năng lực của từng sinh viên để khi hoàn thành hết khung chương trình, sinh viên đạt được trình độ nhất định để có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc và trong cuộc sống.

1. Tiếng Anh trong chương trình tiêu chuẩn

Các khóa học tiếng Anh tại Trung tâm ngôn ngữ Sáng tạo (Creative Language Center - CLC) của TDTU bao gồm các cấp độ từ dự bị đến cao cấp. Thông qua từng khóa học sinh viên được hoàn thiện về kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, phát âm. Ngoài việc hoàn thiện khả năng về ngôn ngữ, sinh viên còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nhằm vân dụng ngôn ngữ vào các tình huống trong cuộc sống và công việc như giao tiếp, thảo luận, làm việc đội nhóm, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Các khóa học được xây dựng và phát triển dựa vào khung Năng lực ngôn ngữ quốc tế (CEFR). Vì vậy bên cạnh mục tiêu đào tạo để sinh viên sử dụng ngôn ngữ thành thục trong đời sống và công việc, CLC còn cung cấp các kỹ năng để sinh viên có thể hoàn thành các chứng chỉ năng lực quốc tế từ B1 trở lên theo yêu cầu chung của chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

Các đặc điểm của khóa học tại CLC:

- Xếp lớp đầu vào

- Đánh giá quá trình học, đánh giá từng cấp độ

- Giáo viên quốc tế và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh

- Hệ thống bài học, bài tập trực tuyến cập nhật, hiện đại

- Phòng học trang thiết bị hiện đại và giáo trình gốc cập nhật

- Thường xuyên nhận được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ của giáo viên và trợ giảng

- Tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa bên cạnh lớp học theo lịch trình.

Mục tiêu cả đội ngũ giáo dục CLC là mang lại cho sinh viên những trải nghiệm thoải mái và hứng thú thông qua phương pháp giảng dạy tích cực và môi trường học tập tốt nhất. Đội ngũ CLC cam kết cung cấp cho sinh viên môi trường học tiếng Anh hiệu quả, chuyên nghiệp và quan tâm đến tất cả các yếu tố giúp sinh viên phát triển tốt nhất từ học tập đến tâm, sinh lý của sinh viên. Mục tiêu cuối cùng là sinh viên có thể sẵn sàng để hòa nhập với sự phát triển chung của thế giới.

Qui định tiếng Anh các lớp tiêu chuẩn

- Khung xếp lớp tiếng Anh đầu vào (áp dụng khóa TS 2017)

Sinh viên Năm 1 khi nhập học nếu không xuất trình được các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, PET còn thời hạn (mức điểm qui định ở khung miễn học phần) sẽ phải tham gia kỳ thi xếp lớp Cambridge Placement Test (CPT) hay còn gọi là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa.

Cấp độ lớp của sinh viên được xếp căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (do sinh viên nộp vào).

Đối với sinh viên không tham dự kỳ thi hoặc có điểm CPT < 30, phải học bổ sung thêm các học phần tiếng Anh dự bị tập trung trước khi vào học chương trình tiếng Anh chính thức.

Khung điểm xếp lớp theo kỳ thi CPT như sau:

Tên học phần tiếng Anh

Điểm thi xếp lớp CPT

Chương trình dự bị tập trung

Tiếng Anh dự bị 1

< 15

Tiếng Anh dự bị 2

15 đến < 20

Tiếng Anh dự bị 3

20 đến < 30

Chương trình tiếng Anh chính thức

Tiếng Anh 1

30 đến < 40

Tiếng Anh 2

40 đến < 50

Tiếng Anh 3

≥ 50

- Khung điểm miễn học phần các học phần tiếng Anh

* Áp dụng các khóa TS 2014 trở về trước:

Cấp lớp

Điểm TOEIC

Ghi chú

Anh văn 1

260

 

Anh văn 2

320

 

Anh văn 3

370

 

Anh văn 4

420

 Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng: TOEIC  ≥ 400

Anh văn 5

460

 

Anh văn 6

500

 Chuẩn đầu ra trình độ Đại học: TOEIC ≥ 500

* Áp dụng từ khóa TS 2015 trở về sau:

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

Cambridge Exam

Học phần được Miễn

Áp dụng từ

12/2015

trở về trước

Áp dụng từ 01/2016

≥ 370

≥ 31

≥ 4.0

KET ≥ 70

KET ≥ 120

Tiếng Anh 1

≥ 400

≥ 34

≥ 4.5

PET ≥ 60

PET ≥ 120

Tiếng Anh 2

≥ 500

≥ 45

≥ 5.0

PET ≥ 70

PET ≥ 140

Tiếng Anh 3

2. Tiếng Anh trong Chương trình chất lượng cao

Đặc biệt, đối với chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế, TDTU triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh theo mô hình Little UK, đây là mô hình đào tạo theo dạng nước Anh thu nhỏ. Người học sẽ tham gia trong môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh trong không gian mở, với những mô hình thực tế giúp cho việc giao tiếp được diễn ra trong không gian thực.

Ngoài ra, sinh viên sẽ được học với giảng viên bản ngữ và một phần giảng viên Việt Nam, giúp rèn luyện các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ trang bị cho việc học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Đặc biệt ở những cấp độ cao, sinh viên sẽ được rèn luyện ngoại ngữ ứng dụng cho các tình huống thuyết trình và phản biện, ngay cả những tình huống tranh luận (debate) bằng ngoại ngữ, đồng thời cũng làm tăng khả năng tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh trước công chúng.

a. Khung xếp lớp tiếng Anh đầu vào (dành cho khóa TS 2017)

Sinh viên năm nhất khi nhập học nếu không xuất trình các Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: TOEIC (4 kỹ năng), TOEFL iBT, IELTS, PET/FCE còn thời hạn (mức điểm qui định ở khung miễn học phần) sẽ phải tham gia kỳ thi xếp lớp Cambridge English Placement Test (CEPT) hay còn gọi là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa.

Cấp độ lớp của sinh viên được xếp căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (do sinh viên nộp vào) theo qui định; trong đó sinh viên chỉ được xét miễn tối đa đến học phần Global Citizen 4. Ngoại trừ trường hợp sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn giá trị đến thời điểm xét chuẩn đầu ra tiếng Anh theo lộ trình đào tạo cùa Trường (học kỳ 4).

Đối với sinh viên không tham dự kỳ thi xếp lớp đầu vào hoặc có điểm thi CEPT < 20 điểm, sẽ phải học bổ sung thêm học phần tiếng Anh dự bị tập trung (Natural English 1) trước khi vào học chương trình tiếng Anh chính thức.

Khung điểm xếp lớp theo kỳ thi CEPT như sau:

Tên học phần

Điểm thi xếp lớp CEPT

Chương trình dự bị tập trung

Natural English 1

< 20

Chương trình tiếng Anh chính thức

Natural English 2

20 – 39

Global Citizen 3

40 – 59

Global Citizen 4

60 – 69

Global Citizen 5

≥ 70

b. Khung điểm Miễn các học phần

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn khi nộp vào sẽ được xem xét miễn các học phần tiếng Anh theo đúng lộ trình đào tạo.

* Áp dụng sinh viên các Khóa TS 2013, 2014:

Điểm TOEIC

Chất lượng cao TS 2013

Chất lượng cao TS 2014

Tên môn học

Ghi chú

Tên môn học

Ghi chú

320

Anh văn giao tiếp 1

 

Anh văn giao tiếp 2

 

370

Anh văn giao tiếp 2

 

Anh văn giao tiếp 3

 

420

Anh văn giao tiếp 3

 

Anh văn giao tiếp 4

 

460

Anh văn giao tiếp 4

 

Anh văn giao tiếp 5

 

500

Anh văn giao tiếp 5

 

Anh văn giao tiếp 6

 

550

Anh văn giao tiếp 6

 

Anh văn giao tiếp 7

 

600

Anh văn giao tiếp 7

Chứng chỉ

Anh văn giao tiếp 8

Chứng chỉ

Điểm đạt tiếng Anh quy định cho từng loại Chứng chỉ

TOEIC

Cambridge FCE

IELTS

TOEFL iBT

BULATS

600

160

5.5

50

60

* Áp dụng sinh viên các Khóa TS 2015, 2016:

Cấp lớp

Điểm TOEIC

Ghi chú

Tiếng Anh 1

420

 

Tiếng Anh 2

470

 

Tiếng Anh 3

500

 

Tiếng Anh 4

540

 

Tiếng Anh 5

570

 

Điểm đạt tiếng Anh quy định cho học phần tiếng Anh cuối cùng

Tiếng Anh 6

600 TOEIC

IELTS 5.5

* Áp dụng sinh viên Khóa 2017:

Học phần được xét Miễn

IELTS

TOEFL iBT

Cambridge Exams

Điểm TOEIC

Nghe & Đọc

Viết

Nói

Natural English 1

Natural English 2

4.0

≥ 31

KET/PET/FCE ≥ 120

≥ 400

≥ 70

≥ 90

Global Citizen 3

5.0

≥ 45

KET/PET/FCE ≥ 140

≥ 500

≥ 120

≥ 120

Global Citizen 4

Global Citizen 5

5.5

≥ 50

PET/FCE ≥ 160

≥ 600

≥ 150

≥ 160

Một số hình ảnh sinh viên trong giờ học tại Little UK:

Little UK 02-web.jpg

Little UK 03-web.jpg

Little UK 04-web.jpg

Little UK 05-web.jpg

Little UK 06-web.jpg

Little UK 07-web.jpg