Nhảy đến nội dung
x

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2018

Điểm trúng tuyển và Tra cứu kết quả xét tuyển theo điểm thi THPT 2018

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 06/8/2018

Tra cứu kết quả sơ tuyển PT2 đợt 1 theo điểm trung bình học kỳ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm đạt sơ tuyển xét theo ĐTBHK

Điểm đạt sơ tuyển xét theo Tổ hợp

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN – TẠI TP.HCM

1

7720201

Dược học

28,00

 

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

27,00

 

3

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

26,00

 

4

7220204A

Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung - Anh)

26,00

 

5

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

26,00

 

6

7310630Q

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

26,00

 

7

7340101

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự)

27,00

 

8

7340101M

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing)

27,00

 

9

7340101N

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

27,00

 

10

7340120

Kinh doanh quốc tế

28,00

 

11

7340201

Tài chính - Ngân hàng

26,00

 

12

7340301

Kế toán

26,00

 

13

7340408

Quan hệ lao động (chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động; chuyên ngành Hành vi tổ chức)

22,00

22,00

14

7380101

Luật

26,50

 

15

7420201

Công nghệ sinh học

26,00

 

16

7440301

Khoa học môi trường

22,00

22,00

17

7460112

Toán ứng dụng

22,00

22,00

18

7460201

Thống kê

22,00

22,00

19

7480101

Khoa học máy tính

25,00

 

20

7480102

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

25,00

 

21

7480103

Kỹ thuật phần mềm

25,00

 

22

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

22,00

22,00

23

7520201

Kỹ thuật điện

24,00

 

24

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

24,00

 

25

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

24,00

 

26

7520301

Kỹ thuật hóa học

26,00

 

27

7580201

Kỹ thuật  xây dựng

24,00

 

28

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

22,00

22,00

29

7310301

Xã hội học

22,00

22,00

30

7760101

Công tác xã hội

22,00

22,00

31

7850201

Bảo hộ lao động

22,00

22,00

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – TẠI TP.HCM

1

F7220201

Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

24,00

24,00

2

F7310630Q

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao

23,00

23,00

3

F7340101

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị nhân sự) - Chất lượng cao

24,00

24,00

4

F7340101M

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chất lượng cao

24,00

24,00

5

F7340101N

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chất lượng cao

24,00

24,00

6

F7340120

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

24,50

24,50

7

F7340201

Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao

23,00

23,00

8

F7340301

Kế toán - Chất lượng cao

23,00

23,00

9

F7380101

Luật - Chất Lượng cao

23,50

23,50

10

F7420201

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao

22,00

22,00

11

F7440301

Khoa học môi trường - Chất lượng cao

22,00

22,00

12

F7480101

Khoa học máy tính - Chất lượng cao

22,00

22,00

13

F7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao

22,00

22,00

14

F7520201

Kỹ thuật điện - Chất lượng cao

22,00

22,00

15

F7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao

22,00

22,00

16

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao

22,00

22,00

17

F7580201

Kỹ thuật  xây dựng - Chất lượng cao

22,00

22,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG, BẢO LỘC, CÀ MAU

1

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

22,00

22,00

2

B7340101N

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

22,00

22,00

3

B7380101

Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

22,00

22,00

4

B7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình học 02 năm đầu tại  Bảo Lộc

22,00

22,00

5

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

22,00

22,00

6

M7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

22,00

22,00

7

M7340301

Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

22,00

22,00

8

M7520201

Kỹ thuật điện - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

22,00

22,00

9

M7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

22,00

22,00

10

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

22,00

22,00

11

N7340101M

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

22,00

22,00

12

N7340101N

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

22,00

22,00

13

N7340301

Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

22,00

22,00

14

N7380101

Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

22,00

22,00

Điểm trúng tuyển và Tra cứu kết quả xét tuyển PT2 đợt 1 theo điểm TB học kỳ

Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn để tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 18/7/2018

Điểm trúng tuyển và Tra cứu kết quả xét tuyển PT2 đợt 2 theo điểm TB năm học

Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn để tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 31/7/2018