Nhảy đến nội dung
x

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2018

Điểm trúng tuyển và Tra cứu kết quả xét tuyển theo điểm thi THPT 2018

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 06/8/2018

Tra cứu kết quả sơ tuyển PT2 đợt 1 theo điểm trung bình học kỳ

Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn để tra cứu kết quả sơ tuyển trước 17h00 ngày 10/6/2018 (trừ nhóm ngành năng khiếu)

Điểm trúng tuyển và Tra cứu kết quả xét tuyển PT2 đợt 1 theo điểm TB học kỳ

Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn để tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 18/7/2018

Điểm trúng tuyển và Tra cứu kết quả xét tuyển PT2 đợt 2 theo điểm TB năm học

Thí sinh dùng tài khoản được cấp đăng nhập vào website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn để tra cứu kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 31/7/2018