Nhảy đến nội dung
x

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2018

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2018

Đang cập nhật...

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT theo điểm TB học kỳ

Đang cập nhật...

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT theo điểm TB năm học

Đang cập nhật...

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT

Đang cập nhật...