Nhảy đến nội dung
x
Thông báo Xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 02 năm đầu học tại các cơ sở
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 2 năm đầu tại cơ sở của Trường
Thông báo dự kiến xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 02 năm đầu học tại các cơ sở
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) dự kiến xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 2 năm đầu tại cơ sở của Trường
Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 theo Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia
Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT - Đợt 2
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT - Đợt 2
Thông báo nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu 2018
TDTU gia hạn thời gian nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu từ trường khác đến 17h00 ngày 29/7/2018
Hướng dẫn làm thủ tục nhập học năm 2018
Hội đồng tuyển sinh thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhập học 2018