Nhảy đến nội dung
x

THỦ TỤC NHẬP HỌC 2018

Thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT 2018

1. Căn cứ vào kết quả thông báo trúng tuyển trên http://tuyensinh.tdtu.edu.vn, Thí sinh trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng nộp Phiếu điểm thi THPT năm 2018 và nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại trường theo thời gian TDTU thông báo.

- Mặt sau Giấy báo nhập học sẽ có thủ tục nhập học đầy đủ, bao gồm những giấy tờ cần thiết, số tiền nhập học và các thông tin liên quan.

- Mọi thông tin về tuyển sinh, trúng tuyển, thí sinh có thể xem chi tiết theo địa chỉ: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

2. Thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học và bắt buộc phải nhập thông tin cá nhân tại website: http://enroll.tdtu.edu.vn, những thông tin này là bắt buộc để Trường liên lạc với sinh viên, với gia đình, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học cũng như là thông tin để cấp phát văn bằng đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp. Thí sinh cam kết chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi có thay đổi.

3. Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu các quy định học vụ, chính sách, nội quy của TDTU khi nhập học để hiểu rõ và xác nhận đồng ý thực hiện theo các chính sách của TDTU.

4. Khi thí sinh hoàn tất các thủ tục nhập học như đóng lệ phí, nộp hồ sơ… thí sinh sẽ chính thức là sinh viên của trường. Khi đó Tân sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin:

Mã số sinh viên: Đây là mã số sinh viên sẽ dùng suốt trong quá trình học tập tại trường

Mã lớp: Đây là lớp sinh viên của tân sinh viên, sinh viên sẽ theo học các môn trong Học kì đầu tiên theo lớp sinh viên và tham gia sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng theo qui định. Từ các học kì tiếp theo, sinh viên sẽ học theo Thời khóa biểu của Nhóm môn học mà sinh viên đăng ký.

Tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên: Đây là cổng thông tin sinh viên và đồng thời là kênh liên lạc chính thức giữa Nhà trường với sinh viên, là nơi sinh viên theo dõi quá trình học cũng như những qui định, chương trình, kết quả học tập…

5. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Tân sinh viên chú ý theo dõi các lịch và thời khóa biểu của học kì đầu tiên:

-Lịch kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh đầu khóa (link qua trang xếp lớp tiếng Anh đầu khóa)

-Tân sinh viên có chứng chỉ quốc tế về Tiếng Anh, chứng chỉ MOS hoặc nếu có điểm các môn khác làm đơn xin xét miễn môn học. (Liên hệ nộp đơn tại Phòng E0001 – Tổ tư vấn học đường)

-Theo dõi lịch sinh hoạt công dân đầu khóa (link qua trang tuần sinh hoạt đầu năm)

-Theo dõi thời khóa biểu học kì đầu trên hệ thống thông tin sinh viên. (link tới trang xem thời khóa biểu)

-Lịch khám sức khỏe đầu khóa.

6. Chi tiết hồ sơ nhập học: (Đang cập nhật...)

Thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển theo điểm TB học kỳ

1. Căn cứ vào kết quả thông báo trúng tuyển trên http://tuyensinh.tdtu.edu.vn, Thí sinh trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng nộp Phiếu điểm thi THPT năm 2018 và nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại trường theo thời gian TDTU thông báo.

- Mặt sau Giấy báo nhập học sẽ có thủ tục nhập học đầy đủ, bao gồm những giấy tờ cần thiết, số tiền nhập học và các thông tin liên quan.

- Mọi thông tin về tuyển sinh, trúng tuyển, thí sinh có thể xem chi tiết theo địa chỉ: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

2. Thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học và bắt buộc phải nhập thông tin cá nhân tại website: http://enroll.tdtu.edu.vn, những thông tin này là bắt buộc để Trường liên lạc với sinh viên, với gia đình, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học cũng như là thông tin để cấp phát văn bằng đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp. Thí sinh cam kết chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi có thay đổi.

3. Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu các quy định học vụ, chính sách, nội quy của TDTU khi nhập học để hiểu rõ và xác nhận đồng ý thực hiện theo các chính sách của TDTU.

4. Khi thí sinh hoàn tất các thủ tục nhập học như đóng lệ phí, nộp hồ sơ… thí sinh sẽ chính thức là sinh viên của trường. Khi đó Tân sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin:

Mã số sinh viên: Đây là mã số sinh viên sẽ dùng suốt trong quá trình học tập tại trường

Mã lớp: Đây là lớp sinh viên của tân sinh viên, sinh viên sẽ theo học các môn trong Học kì đầu tiên theo lớp sinh viên và tham gia sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng theo qui định. Từ các học kì tiếp theo, sinh viên sẽ học theo Thời khóa biểu của Nhóm môn học mà sinh viên đăng ký.

Tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên: Đây là cổng thông tin sinh viên và đồng thời là kênh liên lạc chính thức giữa Nhà trường với sinh viên, là nơi sinh viên theo dõi quá trình học cũng như những qui định, chương trình, kết quả học tập…

5. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Tân sinh viên chú ý theo dõi các lịch và thời khóa biểu của học kì đầu tiên:

-Lịch kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh đầu khóa (link qua trang xếp lớp tiếng Anh đầu khóa)

-Tân sinh viên có chứng chỉ quốc tế về Tiếng Anh, chứng chỉ MOS hoặc nếu có điểm các môn khác làm đơn xin xét miễn môn học. (Liên hệ nộp đơn tại Phòng E0001 – Tổ tư vấn học đường)

-Theo dõi lịch sinh hoạt công dân đầu khóa (link qua trang tuần sinh hoạt đầu năm)

-Theo dõi thời khóa biểu học kì đầu trên hệ thống thông tin sinh viên. (link tới trang xem thời khóa biểu)

-Lịch khám sức khỏe đầu khóa.

6. Chi tiết hồ sơ nhập học: (Đang cập nhật...)

Thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển theo điểm TB năm học

1. Căn cứ vào kết quả thông báo trúng tuyển trên http://tuyensinh.tdtu.edu.vn, Thí sinh trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng nộp Phiếu điểm thi THPT năm 2018 và nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại trường theo thời gian TDTU thông báo.

- Mặt sau Giấy báo nhập học sẽ có thủ tục nhập học đầy đủ, bao gồm những giấy tờ cần thiết, số tiền nhập học và các thông tin liên quan.

- Mọi thông tin về tuyển sinh, trúng tuyển, thí sinh có thể xem chi tiết theo địa chỉ: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

2. Thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học và bắt buộc phải nhập thông tin cá nhân tại website: http://enroll.tdtu.edu.vn, những thông tin này là bắt buộc để Trường liên lạc với sinh viên, với gia đình, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học cũng như là thông tin để cấp phát văn bằng đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp. Thí sinh cam kết chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi có thay đổi.

3. Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu các quy định học vụ, chính sách, nội quy của TDTU khi nhập học để hiểu rõ và xác nhận đồng ý thực hiện theo các chính sách của TDTU.

4. Khi thí sinh hoàn tất các thủ tục nhập học như đóng lệ phí, nộp hồ sơ… thí sinh sẽ chính thức là sinh viên của trường. Khi đó Tân sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin:

Mã số sinh viên: Đây là mã số sinh viên sẽ dùng suốt trong quá trình học tập tại trường

Mã lớp: Đây là lớp sinh viên của tân sinh viên, sinh viên sẽ theo học các môn trong Học kì đầu tiên theo lớp sinh viên và tham gia sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng theo qui định. Từ các học kì tiếp theo, sinh viên sẽ học theo Thời khóa biểu của Nhóm môn học mà sinh viên đăng ký.

Tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên: Đây là cổng thông tin sinh viên và đồng thời là kênh liên lạc chính thức giữa Nhà trường với sinh viên, là nơi sinh viên theo dõi quá trình học cũng như những qui định, chương trình, kết quả học tập…

5. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Tân sinh viên chú ý theo dõi các lịch và thời khóa biểu của học kì đầu tiên:

-Lịch kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh đầu khóa (link qua trang xếp lớp tiếng Anh đầu khóa)

-Tân sinh viên có chứng chỉ quốc tế về Tiếng Anh, chứng chỉ MOS hoặc nếu có điểm các môn khác làm đơn xin xét miễn môn học. (Liên hệ nộp đơn tại Phòng E0001 – Tổ tư vấn học đường)

-Theo dõi lịch sinh hoạt công dân đầu khóa (link qua trang tuần sinh hoạt đầu năm)

-Theo dõi thời khóa biểu học kì đầu trên hệ thống thông tin sinh viên. (link tới trang xem thời khóa biểu)

-Lịch khám sức khỏe đầu khóa.

6. Chi tiết hồ sơ nhập học: (Đang cập nhật...)

Thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT

1. Căn cứ vào kết quả thông báo trúng tuyển trên http://tuyensinh.tdtu.edu.vn, Thí sinh trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng nộp Phiếu điểm thi THPT năm 2018 và nhận Giấy báo nhập học trực tiếp tại trường theo thời gian TDTU thông báo.

- Mặt sau Giấy báo nhập học sẽ có thủ tục nhập học đầy đủ, bao gồm những giấy tờ cần thiết, số tiền nhập học và các thông tin liên quan.

- Mọi thông tin về tuyển sinh, trúng tuyển, thí sinh có thể xem chi tiết theo địa chỉ: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

2. Thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học và bắt buộc phải nhập thông tin cá nhân tại website: http://enroll.tdtu.edu.vn, những thông tin này là bắt buộc để Trường liên lạc với sinh viên, với gia đình, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học cũng như là thông tin để cấp phát văn bằng đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp. Thí sinh cam kết chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi có thay đổi.

3. Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu các quy định học vụ, chính sách, nội quy của TDTU khi nhập học để hiểu rõ và xác nhận đồng ý thực hiện theo các chính sách của TDTU.

4. Khi thí sinh hoàn tất các thủ tục nhập học như đóng lệ phí, nộp hồ sơ… thí sinh sẽ chính thức là sinh viên của trường. Khi đó Tân sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin:

Mã số sinh viên: Đây là mã số sinh viên sẽ dùng suốt trong quá trình học tập tại trường

Mã lớp: Đây là lớp sinh viên của tân sinh viên, sinh viên sẽ theo học các môn trong Học kì đầu tiên theo lớp sinh viên và tham gia sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng theo qui định. Từ các học kì tiếp theo, sinh viên sẽ học theo Thời khóa biểu của Nhóm môn học mà sinh viên đăng ký.

Tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên: Đây là cổng thông tin sinh viên và đồng thời là kênh liên lạc chính thức giữa Nhà trường với sinh viên, là nơi sinh viên theo dõi quá trình học cũng như những qui định, chương trình, kết quả học tập…

5. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Tân sinh viên chú ý theo dõi các lịch và thời khóa biểu của học kì đầu tiên:

-Lịch kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh đầu khóa (link qua trang xếp lớp tiếng Anh đầu khóa)

-Tân sinh viên có chứng chỉ quốc tế về Tiếng Anh, chứng chỉ MOS hoặc nếu có điểm các môn khác làm đơn xin xét miễn môn học. (Liên hệ nộp đơn tại Phòng E0001 – Tổ tư vấn học đường)

-Theo dõi lịch sinh hoạt công dân đầu khóa (link qua trang tuần sinh hoạt đầu năm)

-Theo dõi thời khóa biểu học kì đầu trên hệ thống thông tin sinh viên. (link tới trang xem thời khóa biểu)

-Lịch khám sức khỏe đầu khóa.

6. Chi tiết hồ sơ nhập học: (Đang cập nhật...)