Nhảy đến nội dung
x

Xét tuyển theo học bạ năm 2018

Năm 2018, Trường đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 theo 2 đợt xét tuyển.

Xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập bậc THPT (lớp 11, 12). TDTU xét tuyển phương thức 2 theo 02 đợt

1. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) dành cho các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp năm 2018  tại các Trường THPT đã kí kết với TDTU đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường. 

- Xét tuyển: dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) với điều kiện xét tuyển được quy định theo ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển.

  • Điểm xét tuyển theo điểm trung bình (ĐTB) 3HK

Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK 1 lớp 12)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có).

Danh mục ngành và điều kiện xét tuyển đợt 1 theo ĐTB 3HK

  • Điểm xét tuyển theo ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển

ĐTB môn i = (ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3

Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với ngành có tổ hợp môn năng khiếu

Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + Điểm Vẽ HHMT/Năng khiếu TDTT *2)*3/4* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Danh mục ngành và điều kiện xét tuyển đợt 1 theo tổ hợp môn

Quy định tổ hợp môn xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 01/4/2018 – 07/5/2018

- Các thức nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Nguyên tắc xét tuyển:

Mỗi thí sinh được đăng kí 2 nguyện vọng xét tuyển phương thức 2 theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2 (không giới hạn việc đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế và Cao đẳng)

Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của Phương thức này.

2. Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 của các trường THPT

Đối tượng: Thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp năm 2018 tại các Trường THPT trên cả nước đủ điều kiện xét tuyển được quy định theo ngành/nhóm ngành.

Tiêu chí xét tuyển: theo điểm trung bình cả năm lớp 11 và lớp 12

  • Xét tuyển theo điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) lớp 11, lớp 12

Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) *1,5 * hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Danh mục ngành và điều kiện xét tuyển đợt 2 theo ĐTBCN

  • Xét tuyển theo ĐTBn môn theo tổ hợp xét tuyển

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2)

Điểm xét tuyển = [ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3]* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với ngành có tổ hợp môn năng khiếu

Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + Điểm Vẽ HHMT/Năng khiếu TDTT *2)*3/4* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Danh mục ngành và điều kiện xét tuyển đợt 2 theo tổ hợp môn

Quy định tổ hợp môn xét tuyển

Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 20/5/2018 – 7/2018

Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Nguyên tắc xét tuyển:

Mỗi thí sinh được đăng kí 2 nguyện vọng xét tuyển phương thức 2 theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2 (không giới hạn việc đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế và Cao đẳng)

Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của Phương thức này.

Hệ số Trường THPT là hệ số điều chỉnh điểm xét tuyển theo đối tượng Trường Chuyên/Trọng điểm và các Trường THPT khác được thông báo cụ thể trong đề án tuyển sinh của TDTU.