Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Tiếng Anh

Chương trình tiếng anh dành cho sinh viên chương trình liên kết của Đại học Tôn Đức Thắng theo mô hình nước Anh thu nhỏ “Litle UK”, giao tiếp 100% tiếng Anh trong không gian mở, bảo đảm năng lực học trực tiếp bằng tiếng Anh trong chương trình liên kết và dễ dàng chuyển tiếp sang học giai đoạn 2 ở nước ngoài.

Khi thí sinh được tiếp nhận vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế nếu chưa có chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc tương đương còn thời hạn sẽ được thi xếp lớp và phải tham gia học chương trình tiếng Anh của trường theo các cấp độ lớp như sau:

Khung-tieng-anh.PNG