Nhảy đến nội dung
x
Thông báo kết quả sơ tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài đợt 1 năm 2018
Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (CTLK) Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 năm 2018
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2018
Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh chương trình liên kết (hình thức cấp song bằng và đơn bằng) năm 2018 theo 2 phương thức như sau
TDTU công bố phương thức xét tuyển chương trình đại học liên kết quốc tế năm 2018
Năm 2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến xét tuyển 10 chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo 02 phương thức xét tuyển.