Nhảy đến nội dung
x

Học phí - Học bổng

1. Học phí chương trình tiêu chuẩn:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. Xem Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức học phí năm 2018

1. Khối ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, quản lý thể thao, luật

Học phí bình quân năm học 2017-2018 được thực hiện theo đúng  Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ
2. Khối ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch.

3. Y – Dược

2. Học phí chương trình chất lượng cao:

Đang cập nhật...

3. Chế độ chính sách đối với sinh viên

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện miễn giảm học phí theo quy định của Nhà Nước. Chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A003) - Điện thoại: (028) 37755054

a. Miễn, giảm học phí: Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định hiện hành.

b. Hỗ trợ phần chênh lệch học phí: Sinh viên diện chính sách, hộ nghèo (theo Nghị định hiện hành), phần học phí chênh lệch giữa mức học phí của Nhà trường với mức học phí được miễn - giảm của Nhà nước, sẽ được Nhà trường hỗ trợ tùy vào kết quả học tập, kết quả hoạt động ngoại khóa và không vi phạm nội qui - qui chế của Nhà trường trong từng học kỳ.

Xếp loại sinh viên

Mức hỗ trợ chênh lệch học phí (%)

Xuất sắc

100%

Giỏi

80%

Khá

70%

Trung bình Khá

60%

Trung bình

50%

Yếu

40%

Kém

30%

Sinh viên xếp loại nào thì cả hai tiêu chí (học tập, kết quả hoạt động ngoại khóa) đều phải đạt ở mức xếp loại đó trở lên. Nếu một trong hai tiêu chí bị hạ xuống thì xếp loại sinh viên cũng bị hạ xuống.

Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo qui định của Nhà nước được hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định hiện hành.

4.Chính sách học bổng

a. Học bổng thủ khoa đầu vào: Những sinh viên đạt thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng toàn phần năm thứ nhất bao gồm 100% học phí theo khung chương trình đào tạo;

b. Học bổng tân sinh viên các tỉnh hợp tác toàn diện với Trường: Sinh viên đạt điểm cao đầu vào của kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng toàn phần năm thứ nhất bao gồm 100% học phí theo khung chương trình đào tạo;

c. Học bổng khuyến khích học tập:

Học tập

Kết quả

hoạt động ngoại khóa

Mức học bổng

Xuất sắc

Xuất sắc

Toàn phần gồm 100% học phí (số tín chỉ đúng khung chuẩn chương trình đào tạo)

Xuất sắc

Tốt

70% học phí (số tín chỉ đúng khung chuẩn chương trình đào tạo)

Giỏi

Xuất sắc

Giỏi

Tốt

50% học phí (số tín chỉ đúng khung chuẩn chương trình đào tạo)

Khá

Xuất sắc

Sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể

Ngoài hai tiêu chí đánh giá trên, sinh viên phải thỏa các điều kiện trong thủ tục xét học bổng.

d. Học bổng sinh viên ở nội trú Ký túc xá: Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động Ký túc xá hoặc sinh viên nội trú nghèo vượt khó học tập; không vi phạm nội qui, qui chế sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết định của Ban Giám hiệu.

e. Học bổng dành cho con, anh (chị), em ruột của Cán bộ công đoàn (cấp Ủy viên Ban chấp hành trở lên) đang công tác tại Liên đoàn lao động các Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Công đoàn ngành tương đương. Cấp học bổng tổng cộng 10.000.000 đồng/sinh viên/toàn khóa học (mười triệu đồng/mỗi sinh viên trong suốt khóa học; trong đó, chia ra: học phí 6.000.000 đồng/sinh viên; phí Ký túc xá: 4.000.000 đồng/sinh viên). Phương thức cấp: Học phí toàn khóa được trừ tất cả vào năm học cuối trước khi tốt nghiệp; phí Ký túc xá được khấu trừ mỗi tháng 100.000 đồng/sinh viên trong suốt thời gian cư ngụ học tập. Sinh viên không cư ngụ nội trú trong Ký túc xá của Trường sẽ không được hưởng khoản tài trợ này.

f. Học bổng dành cho anh/chị em ruột (cùng cha mẹ) đang học ngành chính trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp theo đúng chương trình đào tạo thì kể từ người học thứ 2 được cấp học bổng theo từng năm học. Mức học bổng 15% học phí/người học thứ 2/năm học.

g. Học bổng dành cho sinh viên là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con hoặc vợ, chồng giảng viên, viên chức của Nhà trường sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết định của Ban giám hiệu.

h. Học bổng sinh viên nghèo vượt khó: Những SV thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt sẽ được Hội khuyến học xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết định của Hội khuyến học.