Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết 2017-6

THÔNG BÁO Xét tuyển nguyện vọng bổ sung chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài năm 2017 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài Trường đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 […]

Read More

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết 2017-5

THÔNG BÁO Xét tuyển nguyện vọng bổ sung chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài năm 2017 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài Trường đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện […]

Read More

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết 2017-4

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài năm 2017 Trường đại học Tôn Đức Thắng (viết tăt: ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (gọi tắt: chương trình liên […]

Read More

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết 2017-3

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài năm 2017 Trường đại học Tôn Đức Thắng (viết tăt: ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (gọi tắt: chương trình […]

Read More

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết 2017-đợt 2

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài đợt 2 năm 2017 Trường đại học Tôn Đức Thắng (viết tăt: ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2017 các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với […]

Read More

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết 2017-đợt 1

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài đợt 1 năm 2017 Trường đại học Tôn Đức Thắng (viết tăt: ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2017 các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với […]

Read More