CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TAN PHONG

NGO TAT TO

NHA TRANG

CA MAU

BAO LOC 2

HỖ TRỢ SINH VIÊN TDTU

HO TRO SINH VIEN 1

HO TRO SINH VIEN 2

CÂU LẠC BỘ/ĐỘI/NHÓM TDTU

CLB

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CỦA TDTU

1. Chương trình đào tạo đại học chính quy đại trà.

Trường thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ (Xem Nghị định 86 tại đây)

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức học phí năm 2016

Mức học phí năm 2017

1. Khối ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, quản lý thể thao, luật

Học phí năm học 2016-2017 trình độ đại học chính quy tuyển sinh năm 2016 (xem tại đây) Học phí bình quân năm học 2017-2018 được thực hiện theo đúng  Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ
2. Khối ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch.

3. Y – Dược

2. Chương trình Chất lượng cao:

Mức học phí chương trình Chất lượng cao năm 2017-2018 dao động khoảng 35 – 36 triệu/năm học riêng các ngành Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing), Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế khoảng 44 – 45 triệu/năm học.

Thông tin mới