THÔNG BÁO

Xét tuyn nguyện vọng bổ sung chương trình liên kết đào to trình đ đi hc vi nước ngoài năm 2017 ti cơ s TP. H Chí Minh

Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài Trường đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017 các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (gọi tắt: chương trình liên kết), hình thức cấp song bằng và đơn bằng như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc các hình thức tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

II. Phương thức xét tuyển:

ĐHTĐT thực hiện xét tuyển chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng theo hai phương thức sau:

 • Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG năm 2017;
 • Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ).

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017:

 •  Phạm vi xét tuyển: tất cả các chương trình liên kết song bằng và đơn bằng.
 •  Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
 •  Điều kiện: đạt từ 16.00 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển, chi tiết mức điểm xét tuyển từng chuyên ngành theo phụ lục đính kèm tại đây.
 •  Điểm xét tuyểnlà điểm của 3 môn (theo tổ hợp) cộng với điểm ưu tiên theo qui định.
 •  Chính sách ưu tiên: thực hiện các chính sách ưu tiên theo qui định trong Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 •  Nguyên tắc xét tuyển:
  • Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;
  • Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo tiêu chí phụ để xác định danh sách trúng tuyển (tiêu chí phụ theo bảng đính kèm).
 •   Thời gian nhận hồ sơtừ ngày 29/8/2017 đến ngày 15/9/2017.

2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT:

2.1.  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ở bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Quy ước:
  • Ký hiệu: HK1 là HK1 Lớp 11; HK2 là HK2 Lớp 11; HK3 là HK1 Lớp 12;
  • ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học;
  • ĐTB Môni = (Điểm Môni HK1 + Điểm Môni HK2 + Điểm Môni HK3)/3.
 • Phạm vi xét tuyển: tất cả các chương trình liên kết song bằng và đơn bằng.
 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT.
 • Điều kiện: có điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển của 3HK (HK1,2 và HK1 lớp 12) đạt ≥ 6.5 và đạt mức điểm xét tuyển từng ngành theo phụ lục đính kèm ( xem tại đây).
 • Điểm xét tuyển = ĐTB Môn1 + ĐTB Môn2 + ĐTB Môn3 + Điểm ưu tiên.

2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập ba năm (lớp 10,11,12) ở bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Quy ước:
  • ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học;
  • ĐTB Môni = (ĐTB Môni lớp 10 + ĐTB Môni lớp 11 + ĐTB Môni lớp 12)/3.
 • Phạm vi xét tuyển:
  • Chương trình liên kết đơn bằng;
  • Chương trình liên kết cấp song bằng giữa ĐHTĐT và Trường đại học nước ngoài, nhưng thí sinh chỉ có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào học chương trình do Trường đại học nước ngoài cấp bằng. Khi tốt nghiệp sinh viên chỉ nhận được bằng cử nhân do Trường đại học nước ngoài cấp.
 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT.
 • Điều kiện: có điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12  hoặc 03 năm THPT (lớp 10,11,12) đạt≥ 6.5  đạt mức điểm xét tuyển từng ngành theo phụ lục đính kèm xem tại đây).
 • Điểm xét tuyển: được tính bằng 01 trong 02 cách sau:
  • Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12:
   Điểm xét tuyển = ĐTB cả năm lớp 12 Môn1 + ĐTB cả năm  lớp 12 Môn2 +  ĐTB cả năm  lớp 12 Môn3 + Điểm ưu tiên;
  • Xét tuyển theo kết quả học tập ba năm THPT (lớp 10, 11, 12):
   Điểm xét tuyển 
   = ĐTB Môn1 + ĐTB Môn2 + ĐTB Môn3 + Điểm ưu tiên.

2.3. Thời gian nhận hồ sơ, chính sách ưu tiên và nguyên tắc xét tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 29/8/2017 đến ngày 15/9/2017.
 • Chính sách ưu tiên: thực hiện các chính sách ưu tiên theo qui định trong Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Nguyên tắc xét tuyển:
  • Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;
  • Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo tiêu chí phụ để xác định danh sách trúng tuyển (tiêu chí phụ theo bảng đính kèm).

3. Lưu ý về tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu

Thí sinh tham gia xét tuyển các tổ hợp có môn thi năng khiếu của chuyên ngành kinh doanh thể thao và giải trí biển phải tham gia thi năng khiếu. Ngoài việc công nhận kết quả môn năng khiếu do ĐH TĐT tổ chức thi năm 2017, ĐHTĐT công nhận kết quả môn năng khiếu năm 2017 từ các Trường đại học Thể dục thể thao và Đại học sư phạm thể dục thể thao trong cả nước.

III. Danh mục ngành /chuyên ngành và tổ hợp môn xét tuyển: 

(theo bảng đính kèm).

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển: theo kết quả học tập bậc THPT (tải tại đây); theo kết quả thi THPTQG năm 2017 (tải tại đây);
 • Phiếu cam kết tham gia chương trình (theo mẫu);
 • 01 Bản sao công chứng học bạ THPT;
 • 01 Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi, Bản chính nộp bổ sung trong thời gian quy định khi có kết quả tiếp nhận nhập học;
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017;
 •  Bản sao chứng minh nhân dân;
 •  Bản sao công chứng giấy chứng nhận ưu tiên, văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng anh (nếu có).

V. Cách thức nộp hồ sơ, nơi nhận hồ sơ và chi phí tuyển sinh:

1. Cách thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng 01 trong 02 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2. Nơi nhận hồ sơ

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001) Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

3. Chi phí tuyển sinh

 • Chi phí hồ sơ: 50.000 đồng /bộ;
 • Chi phí xét tuyển: 150.000 đồng /hồ sơ đăng ký xét tuyển;
 • Hình thức nộp chi phí tuyển sinh:
  • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện: Thí sinh nộp chi phí tuyển sinh vào tài khoản ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, số tài khoản 007.100.0973022 (sau đó gửi kèm bản photocopy biên nhận chuyển khoản trong hồ sơ xét tuyển) phần nội dung nộp tiền thí sinh ghi theo quy định sau: CPTSCTLKQT2017_Số CMND_Họ tên thí sinh _Ngày sinh_Điện thoại
   (VD: CPTSCTLK2017_123456789_Nguyễn Văn A_23071998_0909123456);
  • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường: thí sinh nộp chi phí tuyển sinh trực tiếp tại Trường.

VI. Thời gian công bố kết quả xét tuyển,  nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học:

1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển

– Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trước 17h00 ngày 16/9/2017 trên website tuyển sinh: www.tuyensinh.tdt.edu.vn

2. Thời gian nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học: từ ngày 18/9 – 20/9/2017.

Thông tin chi tiết về chương trình liên kết, vui lòng liên hệ:

 • Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001) Trường đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.