Câu 1: Năm nay, Trường TDT có bao nhiêu phương thức tuyển sinh? Trường có xét học bạ không?

Năm 2017, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 3 phương thức tuyển sinh. Trong có có phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ). Chi tiết điều kiện xét tuyển em có thể xem trong mục phương thức 3.

Câu 2: Ngành Dược học trường xét tuyển những khối nào? Có thể dùng học bạ để xét tuyển vào ngành Dược không? Có xét thêm điều kiện gì nữa không?

Nếu em xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2017 thì em có thể xét tuyển theo 2 khối A, B Trường cũng có xét học bạ cho ngành này. Điều kiện để xét học bạ em có thể xem chi tiết tại mục phương thức 3..

Câu 3: Ngành Chất lượng cao ngoài xét kết quả thi THPT có xét thêm điều kiện tiếng Anh không? Học phí các ngành Chất lượng cao là bao nhiêu?

Nếu em xét tuyển vào các ngành chất lượng cao theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 thì chỉ căn cứ vào điểm của tổ hợp môn xét tuyển không có điều kiện gì thêm cả. Học phí các ngành CLC khoảng 34-36 triệu/năm, riêng nhóm ngành quản trị kinh doanh khoảng 44-45 triệu/năm.

Câu 4: Trường có xét học bạ cho những thí sinh tốt nghiệp năm 2014 không?

Trường chỉ xét học bạ cho những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017. Trường hợp em có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017 hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Tôn Đức Thắng tổ chức để dùng điểm xét.

Câu 5: Trường có xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2016 không? Nếu có thì hồ sơ như thế nào?

Trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2017 để xét tuyển. Trường hợp em có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017 hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Tôn Đức Thắng tổ chức để dùng điểm xét.

Câu 6: Học phí trường năm nay là bao nhiêu? Những năm sau có tăng học phí không?

Học phí Trường Tôn Đức Thắng theo quy định của nhà nước đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập tự bảo đảm kinh phí cụ thể là nghị định 86/2015/NĐ-CP của chính phủ. Mức học phí năm học 2017-2018 khoảng 17.5 – 20 triệu/năm tùy vào nhóm ngành trừ ngành dược tối đa là 44 triệu/năm. Trường tăng học phí theo quy định của nhà nước (Nghị định 86 của chính phủ).

Câu 7: Khi điền hồ sơ, làm sao phân biệt được mã ngành giữa lớp thường với lớp Chất lượng cao?

Mã ngành được quy định như sau: Lớp chính quy đại trà tại cơ sở TP.HCM bắt đầu bằng “D”; Chất lượng cao “F”; đào tạo 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang: “N”; Cà Mau “M”; Bảo Lộc “B”

Câu 8: Nếu ở khu vực 1, em có được xét ở ký túc xá không? Phí KTX bao nhiêu 1 tháng? Phòng bao nhiêu người?

Trường sẽ xét ở ký túc xá lần lượt theo các ưu tiên sau: con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo,…; sinh viên ở KV1, 2NT, 2, 3…Phí KTX hiện tại khoảng 250 ngàn/tháng, 8sv/phòng. Mỗi bạn sẽ có 1 góc riêng bao gồm bàn, tủ, kệ, giường,…

Câu 9: Cho em hỏi nếu em đang kí học ngành dược ở trường đại học Tôn Đức Thắng thì học phí cho ngành dược tại trường là bao nhiêu,thời gian đào tạo là bao lâu, trường có hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên trong quá trình học hay không
Chào em,
Thời gian đào tạo ngành Dược là 5 năm.
Học phí theo nghị định 86 của Chính phủ năm 2017-2018 ngành dược học tối đa là 44 triêu/năm học.
Em có thể liên hệ trung tâm hợp tác doanh nghiệp của trường để nhờ hỗ trợ giới thiệu việc làm.
Thân.
Câu 10: Sáng nay có các thầy xuống trường em tư vấn tuyển sinh Do thời gian không đủ nên e không hỏi được vài vấn đề. Cho em xin hỏi là + nếu muốn xét tuyển học bạ thpt để được vào học thì đáp ứng điều kiện gì ạ? ( em muốn học ngành truyền thông và mạng máy tính) + học phí bao nhiêu ? Em xin cảm ơn
Chào em,
Xét học bạ em phải đạt điều kiện sau:
1. Nếu em là HS trường chuyên: Điểm trung bình 3 HK >= 7.0
2. Nếu em là HS trường trọng điểm: Điểm trung bình 3 HK >= 7.5
3. Nếu em là HS trường thường: Điểm trung bình 3 HK >= 8.0
Danh sách trường em có thể tham khảo trên website tuyensinh.tdt.edu.vn
Học phí theo nghị định 86 của Chính phủ năm 2017-2018 ngành truyền thông và mạng máy tính tối đa là 20 triêu/năm học.
Thân
Câu 1: Năm nay, Trường TDT có bao nhiêu phương thức tuyển sinh? Trường có xét học bạ không?

Năm 2017, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 3 phương thức tuyển sinh. Trong có có phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ). Chi tiết điều kiện xét tuyển em có thể xem trong mục phương thức 3.

Câu 2: Ngành Dược học trường xét tuyển những khối nào? Có thể dùng học bạ để xét tuyển vào ngành Dược không? Có xét thêm điều kiện gì nữa không?

Nếu em xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2017 thì em có thể xét tuyển theo 2 khối A, B Trường cũng có xét học bạ cho ngành này. Điều kiện để xét học bạ em có thể xem chi tiết tại mục phương thức 3..

Câu 3: Ngành Chất lượng cao ngoài xét kết quả thi THPT có xét thêm điều kiện tiếng Anh không? Học phí các ngành Chất lượng cao là bao nhiêu?

Nếu em xét tuyển vào các ngành chất lượng cao theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 thì chỉ căn cứ vào điểm của tổ hợp môn xét tuyển không có điều kiện gì thêm cả. Học phí các ngành CLC khoảng 34-36 triệu/năm, riêng nhóm ngành quản trị kinh doanh khoảng 44-45 triệu/năm.

Câu 4: Trường có xét học bạ cho những thí sinh tốt nghiệp năm 2014 không?

Trường chỉ xét học bạ cho những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017. Trường hợp em có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017 hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Tôn Đức Thắng tổ chức để dùng điểm xét.

Câu 5: Trường có xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2016 không? Nếu có thì hồ sơ như thế nào?

Trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2017 để xét tuyển. Trường hợp em có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017 hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Tôn Đức Thắng tổ chức để dùng điểm xét.

Câu 6: Học phí trường năm nay là bao nhiêu? Những năm sau có tăng học phí không?

Học phí Trường Tôn Đức Thắng theo quy định của nhà nước đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập tự bảo đảm kinh phí cụ thể là nghị định 86/2015/NĐ-CP của chính phủ. Mức học phí năm học 2017-2018 khoảng 17.5 – 20 triệu/năm tùy vào nhóm ngành trừ ngành dược tối đa là 44 triệu/năm. Trường tăng học phí theo quy định của nhà nước (Nghị định 86 của chính phủ).

Câu 7: Khi điền hồ sơ, làm sao phân biệt được mã ngành giữa lớp thường với lớp Chất lượng cao?

Mã ngành được quy định như sau: Lớp chính quy đại trà tại cơ sở TP.HCM bắt đầu bằng “D”; Chất lượng cao “F”; đào tạo 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang: “N”; Cà Mau “M”; Bảo Lộc “B”

Câu 8: Nếu ở khu vực 1, em có được xét ở ký túc xá không? Phí KTX bao nhiêu 1 tháng? Phòng bao nhiêu người?

Trường sẽ xét ở ký túc xá lần lượt theo các ưu tiên sau: con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo,…; sinh viên ở KV1, 2NT, 2, 3…Phí KTX hiện tại khoảng 250 ngàn/tháng, 8sv/phòng. Mỗi bạn sẽ có 1 góc riêng bao gồm bàn, tủ, kệ, giường,…

Câu 9: Cho em hỏi nếu em đang kí học ngành dược ở trường đại học Tôn Đức Thắng thì học phí cho ngành dược tại trường là bao nhiêu,thời gian đào tạo là bao lâu, trường có hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên trong quá trình học hay không
Chào em,
Thời gian đào tạo ngành Dược là 5 năm.
Học phí theo nghị định 86 của Chính phủ năm 2017-2018 ngành dược học tối đa là 44 triêu/năm học.
Em có thể liên hệ trung tâm hợp tác doanh nghiệp của trường để nhờ hỗ trợ giới thiệu việc làm.
Thân.
Câu 10: Sáng nay có các thầy xuống trường em tư vấn tuyển sinh Do thời gian không đủ nên e không hỏi được vài vấn đề. Cho em xin hỏi là + nếu muốn xét tuyển học bạ thpt để được vào học thì đáp ứng điều kiện gì ạ? ( em muốn học ngành truyền thông và mạng máy tính) + học phí bao nhiêu ? Em xin cảm ơn
Chào em,
Xét học bạ em phải đạt điều kiện sau:
1. Nếu em là HS trường chuyên: Điểm trung bình 3 HK >= 7.0
2. Nếu em là HS trường trọng điểm: Điểm trung bình 3 HK >= 7.5
3. Nếu em là HS trường thường: Điểm trung bình 3 HK >= 8.0
Danh sách trường em có thể tham khảo trên website tuyensinh.tdt.edu.vn
Học phí theo nghị định 86 của Chính phủ năm 2017-2018 ngành truyền thông và mạng máy tính tối đa là 20 triêu/năm học.
Thân

Thông tin mới