Nhảy đến nội dung
x

Khóa ngắn hạn sau đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn thi giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức đáp nhu cầu học chuyển đổi ngành.

Thông tin chi tiết lớp ôn thi và củng cố kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh đợt 1 - Tháng 06/2018:

Tổ chức các lớp ôn thi:

Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/03/2018

Khai giảng (dự kiến): từ 26/03/2018

Lịch học: Tối 6, ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật.

Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7.

Chế độ ưu tiên: Giảm 10% học phí ôn thi cho học viên đăng ký ôn thi 03 môn. Riêng cựu sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng được giảm 20%/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm). 

Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:

Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2018

Khai giảng (dự kiến): từ 03/03/2018

Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7.