Nhảy đến nội dung
x

Thủ tục nhập học Sau đại học

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. HỒ SƠ HỌC VIÊN

a. PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ (theo Mẫu đăng tải trên website Phòng Sau đại học);

b. GIẤY BÁO NHẬP HỌC (bản chính);

c. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm tốt nghiệp đại học (bản chính, để đối chiếu nếu có);

d. Photo biên lai đóng học phí và phí nhập học.

4. THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

a.  Học viên đóng học phí tại Phòng Tài chính (A.007, Tầng trệt, Nhà A, cơ sở Tân Phong, Quận 7) hoặc tại các ngân hàng địa phương được thông báo trong Giấy báo nhập học

b. Sau khi hoàn tất các thủ tục đóng học phí tại Phòng tài chính, học viên cầm biên lai học phí và biên lai phí nhập học và Hồ sơ học viên bao gồm từ a đến d của Mục 1. đến phòng tiếp nhận hồ sơ (được thông báo cụ thể trong Giấy báo nhập học) để nộp hồ sơ nhập học.

Học viên nhận lại biên lai học phí (bản chính), bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm bản chính, và các thông báo liên quan đến khóa học.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:         Sáng 08h00 - 11h00

                                                    Chiều 13h00 - 16h30