Nhảy đến nội dung
x
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Công văn số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017 về việc công nhậ

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1-tháng 06/2018
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018
Điều kiện miễn thi

ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH BẬC THẠC SĨ

 

Lịch thi tuyến sinh

- Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, ngày thi tuyển dự kiến: ngày 09,10/6/2018.

- Phát hành và nhận hồ sơ: đến ngày 15/05/2018

 

Kết quả tuyển sinh Sau đại học

Đang cập nhật...

Danh mục ngành

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

Thủ tục nhập học Sau đại học

Đang cập nhật...

Tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;

Học viên dự thi tuyển sinh đầu vào đạt loại xuất sắc và nhập học.

Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

Hồ sơ tuyển sinh

1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh trình độ tiến sĩ

- Phát hành và nhận hồ sơ: đến ngày 15/05/2018

- Phí xét tuyển:750.000đ/hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký dự thi (tải mẫu tại đây)

- Phiếu dự tuyển;

- Lý lịch khoa học;

- Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan;

- Bản sao văn bằng đại học, thạc sĩ kèm bảng điểm (có công chứng);

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (công chứng);

- Bản cam kết;

Phương thức tuyển sinh Sau đại học

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh Đợt 1 – Tháng 06/2018 theo các phương thức sau:

1. Tuyển sinh trình độ tiến sĩ:

Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN

Điều kiện dự tuyển:

- Về văn bằng:

Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

Subscribe to sau đại học