Nhảy đến nội dung
x
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019
Chương trình hợp tác giữa TDTU với các trường: Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata, Đại học hóa công nghệ Praha
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1-tháng 06/2018
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018
Điều kiện miễn thi

ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH BẬC THẠC SĨ

 

Lịch thi tuyến sinh

- Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, ngày thi tuyển dự kiến: ngày 09,10/6/2018.

- Phát hành và nhận hồ sơ: đến ngày 15/05/2018

 

Kết quả tuyển sinh Sau đại học

Đang cập nhật...

Danh mục ngành

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học với 18 chuyên ngành Thạc sĩ và 4 ngành Tiến sĩ cụ thể như sau:

Thủ tục nhập học Sau đại học

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, HỌC BỔNG

1. Học phí

Hồ sơ tuyển sinh

1. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Phương thức tuyển sinh Sau đại học

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh Đợt 2 – Tháng 12/2018 theo các phương thức sau:

1. Tuyển sinh trình độ tiến sĩ:

Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN

Điều kiện dự tuyển:

- Về văn bằng:

Subscribe to sau đại học