Nhảy đến nội dung
x
Cao học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ở 13 ngành

1. Quản trị kinh doanh

2. Tài chính – Ngân hàng 

3. Kế toán

4. Toán ứng dụng

5. Khoa học máy tính

6. Kỹ thuật môi trường

7. Bảo hộ lao động

8. Kỹ thuật xây dựng

9. Luật kinh tế

10. Kỹ thuật hóa học

11. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

12. Xã hội học 

13. Quản lý thể dục thể thao 

Chi tiết thông tin tuyển sinh: xem tại đây

Subscribe to cao học